Program

30 sierpnia 2022 r. (wtorek)

 • 16.00 – przyjazd uczestników
 • 19.00 – kolacja
 • 20.00 – spotkanie koleżeńskie

31 sierpnia 2022 r. (środa)

 • 7.00 – 8.30 – śniadanie
 • 9.00 – 9.30 – uroczyste otwarcie konferencji
 • 9.30 – 11.30 – obrady plenarne
 • 11.30 – 12.00 – przerwa kawowa
 • 12.00 – 13.45 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 14.00 – obiad
 • 15.30 – 16.45 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 16.45 – 17.15 – przerwa kawowa
 • 17.15 – 18.30 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 19.30 – uroczysta kolacja

1 września 2022 r. (czwartek)

 • 7.00 – 9.00 – śniadanie
 • 9.30 – 11.30 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 11.30 – 12.00 – przerwa kawowa
 • 12.00 – 13.45 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 14.00 – obiad
 • 15.30 – 16.45 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 16.45 – 17.15 – przerwa kawowa
 • 17.15 – 18.30 – obrady w sekcjach/panele tematyczne
 • 19.00 – kolacja grillowa

2 września 2022 r. (piątek)

 • 7.00 – 8.30 – śniadanie
 • 9.00 – 11.00 – obrady plenarne, zakończenie konferencji
 • 11.30 – wyjazd uczestników